Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge’nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönerge

0
22
Özel Hastaneler Derneği

Değerli Üyelerimiz;

“Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”nin yürürlükten kaldırılması konulu yönerge metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

OHSAD


 
ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI VE İLAVE ÜCRET ALINMASI HAKKINDA YÖNERGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

Amaç
MADDE 1- (1) 29/1/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.