Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler

Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis Tedavi Merkezleri Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler