Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Kapsamında Yapılacak Kadro Başvuruları

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Kapsamında Yapılacak Kadro Başvuruları

Değerli üyelerimiz;

Sağlık Bakanlığının 29.01.2015 tarih ve 2015.5374.245 sayılı yazısına istinaden, 23.01.2015 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliği Geçici Madde 3’e ilişkin düzenlemenin başvuru tarihinin, ÇKYS sisteminin kapanacağı tarih olan 02.02.2015 Pazartesi günü son bulacağı bilgisi alınmıştır.

İlgili maddede;
“Geçici Madde 3 –-(Mülga:RG-28/05/2004-25475) (Yeniden düzenleme:RG-21/10/2006-26326) (Mülga:RG-11/7/2013-28704) (Yeniden düzenleme:RG-23/1/2015-29245)

Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı 100’den az olanlara 1 adet; 100’den fazla olanlara 2 adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez.”

Buna göre, örneğin 150 yataklı bir hastanenin TSİM üzerinden görülen doluluk oranı %70 ise 150 x 0,7 = 105 sonucuna göre 100’den büyük olduğu için 2 kadro hakkı olacaktır. Bu çıkan rakamın 100’ün altında olduğu durumda ise kadro hakkı 1 adetle sınırlı kalacaktır.
Hak mağduriyetlerinin oluşmaması için, bu bilgiler çerçevesinde kurumunuza ilişkin kadro talebinin 02.02.2015 tarihine kadar yapılmasını önemle tavsiye ederiz.

İlgili resmi yazı 

OHSAD