Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54718026/045.99-E.1639 03.10.2019
Konu: Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği

….VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere “28/9/2019 tarihli ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aynı Yönetmeliğin Ek 5’inci Maddesi’nin (e) bendinin beş numaralı alt bendinde; “1/10/2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aynı Yönetmeliğin Ek 1’inci Maddesinin 2’nci fıkrasında “…Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, Bakanlığın istihdam planlamaları gereğince. 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi kadrolu çalıştığı il dışındaki planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.” şeklinde değişiklik yapılmış ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36’nci maddesinin yedinci fıkrası hariç olmak üzere kurumsal sözleşmeyle çalışma uygulaması kaldırılmıştır.

1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğince tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar Bakanlığımızca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilmektedir. Bakanlığımız özel sağlık kuruluşları hekim planlaması çerçevesinde yukarıda yer alan maddeler kapsamında kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebinde bulunan tabip/uzman tabip ve diş tabipleri, kadro şartı aranmaksızın başlatılacak olup Müdürlüğünüzce buna uygun olarak kadro dışı çalışma belgesi düzenlenmesi ve bu kapsamda başlatılan hekimlerin kadro dışı çalışma süresinin kadrolu olarak görev yaptığı özel sağlık kuruluşundan ayrılması halinde 30 gün sonra sona ereceğinin bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım
Gereği;
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)