Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaManşetÖzel Hastaneler Yönetmeliği ve ATT Yönetmelik Değişikliği Hakkında Açıklama

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve ATT Yönetmelik Değişikliği Hakkında Açıklama

Ülkemiz çok unsurlu bir sağlık sistemine sahiptir. Sağlık hizmetinin ana çekirdeği hekimlik bilgisi ve uygulamasıdır. Hekimlerimizin mesleklerini nasıl icra edeceklerini düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler mevcuttur. Bu düzenlemeler hekimlere mesleklerini serbest icra etme hakkı da tanımıştır. Bu serbesti özel hastanelerle bir sinerji oluşturmuş özellikle sağlık turizmi alanında yüksek katma değer yaratmıştır.

Kamu hastanelerinde hizmet akışında aksamalara engel olmaya matuf yapıldığı değerlendirilen Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklik, mesleğini serbest icra eden hekimlerimizin sistem dışında kalmasına ve özel hastanelerle birlikte ortaya konulan sinerjinin olumsuz etkilenmesine yol açacaktır.

Yönetmelik değişikliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilerek bir kayba yol açmasına engel olacak şekilde düzenleneceğine yönelik ümidimiz tamdır.

Sektörümüze önemle duyururuz.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD)

Yönetim Kurulu