Özel Hastanelerin Sağlık Turizmi Fiyat Katsayılarını Bildirmeleri Gerekiyor

0
43
Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak hizmetler hakkında yönerge

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak hizmetler hakkında yönerge kapsamında kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları yayınladı. Buna göre ekteki fiyatlar taban fiyatı olup özel hastanelerden belirleyecekleri katsayılarını bildirmeleri istenmektedir.

Dokümanlar için: Sağlık Turizmi Fiyatlandırma Yönergesi kapsamında Usul ve Esaslar

Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi