Cumartesi
Nisan, 13
Ana SayfaHaberlerÖzel Sağlık Kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Özel Sağlık kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesi” hakkında duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: Özel Sağlık kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesi


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54718026-045.99
Konu: Özel Sağlık kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesi

…. VALİLİĞİNE

Kamudaki hizmetlerin hızlandırılıp bürokratik süreçlerin sıfıra indirilmesi amacı ile “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi” kurulmuştur. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin hızlandırılması planlanmaktadır. Ayrıca 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedeflerindendir. Kamu hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak dijital dönüşüm çerçevesinde uzun vadeli plan ve projeler hayata geçirilmektedir. Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Projesi de bu projelerden biridir.

Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Projesi kapsamında 31.05.2019 tarihi itibari ile özel sağlık kuruluşlarının personel başvuruları için (ilk etapta hekimler için olup kademeli olarak diğer sağlık personeli için düzenleme yapılacaktır. EKİP uygulamasına http://ekip.saglik.gov.tr adresinden giriş yapılarak talep oluşturulacak ve personel çalışma belgeleri elektronik imzalı olarak e-devlet aracılığı ile alınacaktır. Kurumlar tarafından fiziksel evrak ile başvuru yapılmayacak olup tüm süreç elektronik ortamda yürütülecektir.

Başvuru döngüsü; Mesul Müdür https://ekip.saglik.gov.tr adresinden “e-devlet ile giriş” butonuna basarak açılan ekrandan kullanıcı bilgilerini girerek EKİP uygulamasına giriş yapılacaktır. Uygulama ekranında bulunan çalışma belgesi alanından talep oluşturulacak ve personel çalışma belgeleri elektronik imzalı olarak alınacaktır. Mesul Müdürün yapmış olduğu teklif, İl Sağlık Müdürlüğündeki yetkili personel tarafından ÇKYS/SKYS’den gerekli kontroller yapılarak onaylanacak (uygun olmayan durumda kuruma iade), EBYS’ye gönderilerek çalışma belgesinin imzalanması sağlanacak ve çalışma belgesinin kurum tarafından EKİP üzerinden alınması ile sonuçlanmıştır.

Söz konusu süreçte, personel başvurusunda istenecek belgeler sisteme mesul müdür tarafından yüklenecek belgeler ve il sağlık müdürlüğü tarafından sistemden kontrolü sağlanacak bilgiler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Başvuru için kontrolü sağlanacak bilgi ve belgeler ekte gönderilmiştir.

Sistemin kullanımı ile ilgili yardım kılavuzu ve yardım videolarına https://ekip.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Konu hakkında ilgili personelin ve özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım gereği;
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Ek;
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI PERSONEL ÇALIŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE/BİLGİLER
Sisteme Yüklenecek Belgeler; tabip ve uzman tabip, diş hekimi
1. Sigortalı işe giriş bildirgesi/Bağkur belgesi
2. Tabip odası kaydı (yabancı hekimlerden tabip odası kaydı istenmeyecek)
3. Fotoğraf
Çalışma şekline göre ek istenecek belgeler
1. Kurumsal sözleşme ile çalışma şeklinde kurumlar arasında yapılan sözleşmeler (hekimin muvaffaktı)
2. Yabancı hekimlerde çalışma izin kartı/mavi kart
3. Kadrosuzluktan emekli olduğuna dair belge
4. Özürlülük oranını gösterir belge
5. Yurt dışında 2 yıl mesleğini icra ettiğine dair belge
6. Afiliasyondan başlayacak hekimler için doçent veya profesörlük belgesi
Sistemden kontrolü sağlanacak bilgiler;
1. Kimlik doğrulama
2. Diploma
3. Adli sicil kaydı
4. Adres
5. Devlet hizmet yükümlülüğü
6. Yan dal sorgulaması

Not: * Belgeler sisteme mesul müdür tarafından taranarak yüklenecek,
* Personel başvurularında normal iş akısında Bakanlığımızdan görüş alınması gerekli hallerde EBYS üzerinden yazışmalar tamamlandıktan sonra işlem sonuçlanacaktır.