Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı hakkında Makam Onayı, Yönerge ve Algoritmalar

Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı hakkında Makam Onayı, Yönerge ve Algoritmalar