Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerDuyurularÖzel Tıp Merkezleri Dönüşüm Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı

Özel Tıp Merkezleri Dönüşüm Başvuruları Hakkında Duyuru Yayımlandı

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Tıp Merkezleri Dönüşüm Başvuruları hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 32355616-432.99-E.1648   18.02.2020
Konu : Özel Tıp Merkezleri Dönüşüm
Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE

15.02.2008 tarih 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin “Bina Durumu” başlıklı Madde 12’nin 1 inci fıkrasında (Değişik:RG-1/10/2019-30905);  Tıp merkezi müstakil binalarda kurulur.

Ancak tıp merkezi binasının toplam kapalı alanı iki bin metrekareden küçük olamaz.” 2 nci fıkrasında ise, “Tıp merkezi binasında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.” hükümleri ile, Aynı Yönetmeliğin “Açılmış Sağlık Kuruluşlarının Uyumu” başlıklı Geçici Madde 3’ün 3 üncü fıkrasında (Değişik:RG-06/02/2020-31031); “1/10/2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden müstakil binada hizmet verenlere mevcut yerlerinde yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenir. Bu kuruluşlar en az iki bin metrekare toplam kapalı alana sahip olma şartından muaf olup, iki yıl içerisinde en az iki uzmanlık dalında on uzman hekim kadro şartını sağlamak zorundadırlar. Gerekli asgari uzman tabip kadrolarını sağlamak için, aynı il içinde bulunan diğer özel sağlık kuruluşlarından ya da uzman tabip dağılımı yönünden daha yüksek yoğunluklu illerden daha az yoğunluklu illere olacak şekilde farklı bir ilden uzman tabip kadrosu devir alınmasına izin verilir. Ancak uzman hekim kadrosunu devretmek isteyen özel sağlık kuruluşunun kadro devri sonrası uzman hekim kadro sayısının dördün altına düşmesi durumunda uzman hekim kadro devrine izin verilmez. Uzman hekim sayısı dörtten az olan yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenmiş tıp merkezlerinin uzman hekim sayısı, Bakanlıkça belirlenen uzmanlık dallarından olmak üzere Bakanlıkça dörde tamamlanır.”

5 inci fıkrasında da; “Bu madde kapsamında yeniden ruhsat düzenlenecek tıp merkezlerinden bir defaya mahsus ruhsat harcı alınmaz.” şeklinde belirtilen hükümler doğrultusunda, İlimiz dahilinde faaliyet gösteren A, B ve C tipi tıp merkezlerinin mevcut yerlerinde (faaliyet gösterdikleri binada) “Tıp Merkezi” statüsüne dönüşmek üzere Müdürlüğünüze yapılacak olan başvurularda ruhsatlandırmaya esas istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1-Mesul müdür başvuru dilekçesi,

2- Şirket yetkilisi dönüşüm talebi başvuru dilekçesi,

3- Ruhsatname, Faaliyet İzin Belgesi veya Uygunluk Belgesi aslı ve diğer ruhsatlar,

4- Mezkur Yönetmeliğin Geçici Madde 3’ün 3 üncü fıkrası (Değişik:RG-06/02/2020-31031) kapsamında, yeni tıp merkezi ruhsatı alındıktan itibaren iki yıl içerisinde en az iki uzmanlık dalında on uzman hekim kadrosunun sağlanacağına dair şirket yetkilisine ait taahhütname ve güncel tarihli imza sirküsü aslı veya noter tastikli sureti,

5-Mevcut tıp merkezi binasının Müdürlüğünüzce belirlenen 3 (üç) personel tarafından yerinde denetlenmesi ve Müstakil (kullanım yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız, tek başına) olup olmadığının tutanak altına alınarak gönderilmesi hususunda ,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Uz. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU

Müdür a.
Başkan

Dağıtım:
İstanbul Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Çatalca İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü
İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü

Özel Tıp Merkezleri Dönüşüm Başvuruları Hakkında Duyuru