Özel ve Üniversite Hastanelerinin Klinik Kodlama Eğitimi için Personel Bildiriminde Süre Uzatımı Hakkkında Duyuru

Özel ve Üniversite Hastanelerinin Klinik Kodlama Eğitimi için Personel Bildiriminde Süre Uzatımı Hakkkında Duyuru