Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG Sistemine Veri Göndermelerine İlişkin Açıklama Metn

0
30
Özel Hastaneler Derneği
BXP37931

Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı tarafından 19.06.2013 tarihinde yayınlanan “Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG Sistemine veri göndermelerine ilişkin açıklama” metni aşağıdadır.

Bilgilerinize,

OHSAD


 

TİG çalışmaları dahilinde verilecek olan klinik kodlama eğitimlerinin verimli olması ve kaliteli veri toplanabilmesi için personel seçiminde titiz davranılması önem arz etmektedir.

Klinik kodlayıcı eğitimine gönderilecek personelin, Tıbbi Terminoloji, Hastalık Bilgisi, Tıbbi Süreçler, Tıbbi Dokümantasyon konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Söz konusu eğitim içerisinde kodlayıcı personele ICD 10 AM kombinasyon kodları için özellikle tıbbi terminoloji, hastalık seyirleri ve anatomi bilgisi verilmektedir. ICD 10 AM standart ve kurallarına uygun şekilde klinik kodlama verilerinin toplanması amacıyla gerekli personel sayısı( bir kodlayıcı günde ortalama 40-70 arasında hasta dosyasını klinik kodlama yaparak sisteme girebilmektedir) günlük taburcu olan yatan hasta sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir. Ayrıca görevlendirilecek olan klinik kodlayıcı personelin izin, hastalık, iş sözleşmesi durumları da dikkate alınarak her hastanede en az 2(iki) kişi olması uygun olacaktır.

Sisteme girilecek veriler genel olarak; hastalıklara yönelik tanılar, işlemler, sağlık durumunu etkileyen faktörler ve görüntüleme yöntemleri gibi klinik verilerin yanı sıra hastaların yaş, cinsiyet, hastanede kalış gün sayısı, yoğun bakımda kalıp kalmadığı ve kalmış ise kalış gün sayısı, başvuru şekli, taburcu şekli gibi verileri içermektedir.

TİG Klinik Veri Giriş programı hasta düzeyinde gerekli medikal verilerin mümkün olduğunca hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde toplanması, hasta bazında TİG’ lerin otomatik oluşturulması ve de sonrasında gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. TİG Klinik Veri Girişi internet ağı üzerinden çalışan bir sistemdir. Hastanelerin güvenli bir şekilde veri gönderebilmesi adına gerekli tanımlamalar yapılacaktır. Bu tanımlamalar için hastanelerden bir takım bilgiler istenecek olup gerekli duyurular internet sayfamızdan yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

http://www.tig.saglik.gov.tr/index.php?pid=15&mNewsDetail=185