Popüler Yönetim – Pandemide Çalışanlara Sunulacak Sağlık Sigortası ve Yan Haklar – 1 Kasım 2020

0
41

Pandemide Çalışanlara Sunulacak Sağlık Sigortası ve Yan Hakları Etkileyecek

“2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırması”nda yan haklara ilişkin verileri destekleyen bir başka çalışma ise Mercer ile Marsh’ın ortak markası Mercer Marsh Benefits (MMB) tarafından gerçekleştirlen “MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması” oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre; 2021’de küresel medikal maliyetlerin öngörülen enflasyon oranını bir kez daha büyük ölçüde aşması bekleniyor.

Artan sağlık hizmetleri ve yeni çalışma modelleri dolayısıyla, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların maliyeti ve teminat kapsamları da büyük ölçüde etkilenecek. Sigorta şirketlerinin yüzde 68’i koronavirüse bağlı teşhis, bakım ve tedaviler nedeniyle sağlık sigortaları kapsamında ödenen tazminatlarda artış olmasını öngörürken, bu çerçevedeki maliyetlerin kontrol altına alınması kritik önem taşıyor. Salgın sürecinde planlı ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimin yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat/prim oranlarında düşüş görülse de 2021 için Türkiye’de sigorta şirketleri, medikal enflasyonu yüzde 16,5 olarak öngörüyor.

Pandemide Ruh Sağlığının Desteklenmesine Yönelik Aksiyonlar Alınmadı

Araştırma; rapor pandemi sırasında sağlık hizmetlerinde talep artışına rağmen, ruhsal sağlığın desteklenmesine yönelik aksiyonların alınmadığını da ortaya koyuyor. Çalışanlara yönelik online psikolojik destek hizmetleri halen yaygın şekilde uygulanmıyor. Sigorta şirketlerinin sadece üçte biri bu hizmeti küresel ölçekte sunarken, yüzde 32’sinde bu hizmet kapsam dışı kalıyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 61’i işverenlerinin zihinsel ve fiziksel sağlık konusuna öncelik verdiğini düşünürken, üst yönetimin yüzde 48’i bu konuyu çalışanların en büyük endişesi olarak görüyor. Buna rağmen şirketlerin sadece yüzde 29’unun sağlık ve refah stratejisi bulunuyor.