Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerRenkli Reçete Sistemi Hakkında Genelge

Renkli Reçete Sistemi Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Renkli Reçete Sistemi hakkında 2017/1 sayılı genelge yayımlandı. Kırmızı ve Yeşil Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan Renkli Reçete Sistemine dair test ve pilot aşamaları tamamlanmış olup 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye’de kullanıma açılacak.

Bu tarihten itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden uyuşturucu madde ve müstahzarları ile psikotrop madde ve müstahzarları için elektronik reçete düzenlenmesi gerekiyor.

Renkli Reçete web servislerinin kullanım Kılavuzu hazırlanarak https://renklirecete.saglik.gov.tr adresinde yayımlandı.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 88866997-505.99 14.03.2017
Konu: Renkli Reçete Sistemi

GENELGE
2017/1

Bilindiği üzere, kontrole tâbi madde ve müstahzarlara ilişkin reçetelere dair hususlar 14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı (2016/3) Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiş olup, bu Genelge çerçevesinde uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılmaktadır.

Söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine imkân sağlanırken bu maddelerin suistimal edilmelerinin önlenmesi hususunun daha etkin hale getirilmesi amacıyla Kurumumuzca Renkli Reçete Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmış olup, Renkli Reçete web servislerinin kullanım Kılavuzu hazırlanarak https://renklirecete.saglik.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

17.03.2017 tarihinden itibaren söz konusu sistem kullanıma açılmış olup, Renkli Reçete Sistemi üzerinden uyuşturucu madde ve müstahzarları ile psikotrop madde ve müstahzarları için elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

• Renkli Reçete Sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

• Eczacılar elektronik reçete numarası ile düzenlenen elektronik reçeteye sistem üzerinden ulaşabilecektir. Reçete sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesi gerekmektedir.

• Renkli Reçete Sisteminde uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların bir reçeteye yazılacak maksimum miktarları otomatik olarak belirlenmiştir.

• Bu sistem sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarları için kullanılacaktır.

• İl Sağlık Müdürlükleri sistemin sağladığı istatistiksel veriler ile denetim yapacaklardır.

• İlaç kullanım raporları hekimler veya eczacılar tarafından sisteme girilecektir.

• Hastanın talebi olması durumunda reçete örneği hekim tarafından hastaya verilecektir.

• Sistem ile ilgili sorunların [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

• Sistemde belirlenen maksimum dozdan fazla ihtiyacı olan hastalara reçete edilecek uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar için Kurumumuzdan “endikasyon dışı ilaç kullanım onayı” alınarak, onay alman evrak numarasıyla [email protected] adresine başvuru yapıldığında belirtilen dozda ilaç alımı yapılabilecektir.

Uyuşturucu madde ve müstahzarları ile psikotrop madde ve müstahzarları için basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçete yazılacak istisnalar;

1) Teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında matbu düzenlenen kırmızı ya da yeşil reçete üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı ıslak imzalı reçeteler,

2) Kişiye özel yurt dışından getirtilen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler,

3) Veteriner hekimler tarafından düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçlan içeren reçeteler,

4) Kontrole tabi madde içeren fakat sistemde bulunmayan majistral reçeteler,

olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen istisnalar kapsamında düzenlenen basılı kırmızı ya da yeşil reçeteler için 14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı (2016/3) Bakanlığımız Genelgesi hükümleri geçerlidir. (İstisnalar kapsamındaki reçetelerin eczacılar tarafından söz konusu sisteme manuel olarak “reçete oluştur” bölümünden giriş yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir. İstisnalar kapsamında karşılanan kırmızı ya da yeşil reçetelerin ilk nüshaları ile Renkli Reçete Sisteminden alınan aylık listenin, müteakip ayın 10’una kadar il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir).

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

Genelge ve kılavuz için: Renkli Reçete Sistemi Hakkında Genelge
Renkli Reçete Uygulaması Hekim Kullanım Kılavuzu