Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerBasında OHSADReşat Bahat: OHSAD Kurultayında 2023 yılında Sağlık Politikaları Vizyonu Konuşulacak

Reşat Bahat: OHSAD Kurultayında 2023 yılında Sağlık Politikaları Vizyonu Konuşulacak

Medikal News dergisi Nisan sayısında OHSAD Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat ile söyleşi yaptı. “OHSAD Kurultayında bu yıl 2023 yılında Sağlık Politikaları Vizyonu Konuşulacak” başlıklı röportaj derginin web yayınında da yer aldı.

http://www.medikalnews.com/ohsad-kurultayinda-bu-yil-2023-yilinda-saglik-politikalari-vizyonu-konusulacak/


Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat; ile OHSAD’ın çalışmaları ve 19-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan OHSAD Kurultayı ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik:

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları (OHSAD Kurultayı)’nın bu yıl 9.cusu düzenleniyor. Bize OHSAD Kurultayının bu yıl ki ana temasından bahseder misiniz?
Biliyorsunuz bu kurultay ile ilgili yola çıktığımız ilk yıldan itibaren Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları adı altında özel, kamu ve üniversite sağlık hizmet sunucularını bir araya getiriyoruz. Sektörün diğer oyuncuları olan bizlere ürün ve hizmet sağlayan firmalarımız, sponsorlarımız da bizlerle aynı mekânda yer alıyor. Kurultay boyunca gerek panellerle gerekse yüz yüze görüşmelerle sektörün sorunlarını gündeme getirip çözümlerini de beraberinde konuşuyoruz. OHSAD Kurultayında bu yıl 2023 yılında Sağlık Politikaları Vizyonu konuşulacak. OHSAD Kurultayında yapılacak Sağlık Finansmanı ve Sağlık Hizmet Sunumunda 2023 Vizyon Toplantıları ile 11. Kalkınma Planı çerçevesinde “Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm”, “Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik” ve “Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele” Özel İhtisas Komisyonlarına katkı sağlanacak.

OHSAD Kurultayında sektörün hangi sorunları ele alınacak?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da SGK ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de bulunacağı etkinliğimizde bu kurumlarla ilgili uygulamalarda yaşanan aksaklıklar, mevzuat ve uygulama değişiklikleri gibi konular gündemimizde olacak. Vakıf üniversiteleri hastanelerinin afiliasyonu ve sağlıkta insan gücü planlaması konularında sorunlar masaya yatırılacak. Ayrıca küçük ve orta ölçekli sağlık işletmelerinin geleceğine yönelik sektör değerlendirme toplantısı ile bu işletmelerin sorunları Sağlık Bakanlığı, SGK ve GSS temsilcileri ile görüşülecek.

OHSAD Kurultaylarının en önemli konusu SUT fiyatları oldu her zaman. SUT fiyatlarındaki son durum nedir?
Sayın Müsteşarımız Eyüp Gümüş ile Sayın SGK Başkanımız Selim Bağlı başta olmak üzere gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin sağlık hizmet sunucuları olarak sadece özel hastaneler değil, kamu hastaneleri ve üniversitelerin de bu SUT fiyatları ile hizmetlerin sürdürülebilir olmadığı konusunda sorunlarımızı biliyor. Sağlık Bakanlığı SUT fiyatları ile ilgili olarak topyekun bir güncelleme yapılması konusunda çalışıyor. Konunun bu yıl içinde çözüleceğine inanıyorum.

SGK Başkanı Selim Bağlı özel hastaneleri dinliyor, ‘Gelin itiraz ettiğiniz noktaları konuşalım’ diyor. Çözülemeyen sorunlarınız kaldı mı?
Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız, sizin de söylediğiniz gibi gelin itiraz ettiğiniz noktalar nedir, neleri dikkate alabiliyoruz, diye davet ettiler. Her itirazımızın gerekçesini bizden dinlediler ve gerekçe mantıklı ise kabul ettiler. Özellikle “SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” hazırlanırken birlikte çok uyumlu bir çalışma süreci yürüttük. Bu bizim için özel sektörde çok anlamlı bir kırılma idi. Bu yönü ile ilgili büyük bir güven var. Bugün önümüze koyduğumuz sorunların bir kısmı çözümü için şimdi düğmeye basılsa çözülmesi yine bir süreç alacak. Ancak karşılıklı iyi niyet ve çözüm odaklı yaklaşımlar bizleri hedeflerimize daha hızlı yaklaştıracak. Diğer yandan sağlık sektörü dinamik bir sektör. Bugünkü sorunlarımız 10 yıl öncekilerle aynı değil. 10 yıl sonra da aynı olmayacak. Mutlaka sorunlar olacaktır ancak çözüm noktasında ortak bir noktada buluşmak, birbirimizi anlamak önemli.

OHSAD Kurultayı’nda ortaya konan sorunların takibi daha sonrasında Kamu tarafından yapılıyor mu?
OHSAD Kurultayı, tüm sağlık hizmet sunucularının ve sektör paydaşlarının buluştuğu bir platform. Burada konuşulanlar herkes tarafından çok önemseniyor ve ciddiye alınıyor. Bu anlamda sadece kamu değil bizler de bu sorunları takip ediyor, raporluyor ve muhataplarımızla kurultay sonlasında görüşmeler yapıyoruz.

Kurultayda verilecek olan eğitimlerden de biraz bahseder misiniz?
Eğitimler başlığı altında dört panelimiz, bir de kursumuz olacak. Kurultay katılımcıları sağlık kuruluşlarında iç denetimden sağlık turizmine yönelik teşviklere, yeni nesil hastanecilikten kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe kadar geniş bir alanda panelleri takip edebilecekler. Bir de ‘Sağlıkta Sosyal Medya Kullanımı, Dijital Pazarlama ve Nöromarketing’ başlıklı bir kursumuz olacak.

Sağlık hizmetlerinde planlama ile ilgili neler söylersiniz?
Sağlık hizmetlerinin planlaması çok geniş kapsamlı bir konu ve şu anda sektörümüzün önünde Sağlık hizmetlerini tek başına planlamak yeterli olmayacaktır. Sağlık hizmetlerini planlarken genel anlamda sağlığın, sağlık finansmanın da planlamasını yapmak gerekir. Bir şekilde planlama yapılırken eğer büyüme sağlanacaksa bilinmeli ki özel sektör için sağlanması söz konusu olamaz. Biz likit bir planlamanın doğru olacağına inanıyoruz. Katı bir planlama beraberinde siyasetin baskısı ile bir sürü sorunları doğurur. Katı planlamanın içinde bana büyümeyeceğimi söylerseniz ben depreme dayanıklı binaya nasıl geçeceğim, cihaz yatırımımı nasıl yapacağım, ortaklarımı nasıl büyümeye ikna edeceğim. Bunların söylenmesi ve bilinmesi gerekiyor. Likit olmadığı sürece bu planlamalar bozulduğunda kırılır. Likit planlamalar daha kolay düzelir. Konuya ilişkin Derneğimizce Şubat ayında “10. Yılında Sağlık Hizmetlerinde Planlama Çalıştayı” düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul SGK İl Müdürlüğü ve özel sağlık hizmet sunucuları yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti. Sayın Müsteşar Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün de yer aldığı çalıştayda özel hastane yöneticileri, vakıf üniversitesi yöneticileri ile diğer paydaşlar özel sağlık hizmetlerinin planlamasına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar. Burada bir Planlama Komisyonu kurulması ve tüm paydaşların da buraya davet edilmesi konuşuldu. Planlama ile ilgili sorunları ortak çalışma yaparak aşabileceğimize inanıyoruz.

Biraz da OHSAD’dan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Derneğimiz isteğe bağlı üye olunan bir Dernek olmasına rağmen şu anda sektörümüzün üye sayısı olarak %80’ini kapsıyor. Sektörümüzün tüm sorunları ile ilgili aktif çalışmalar yürütüyoruz. Kamu ve tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Herhangi bir hastanede tıbbi atıkla ilgili yaşanan sorunlardan tutun da şu anda en temel sorunumuz olan Sağlık Uygulama Tebliği’ne kadar her probleme ilişkin sorunlarımızı ilgili yerlere aktarmak ve çözüm önerileri getirmek için çalışmalarımız var. Yönetim Kurulu üyelerimiz tamamen gönüllülük anlayışıyla sektörümüzün sorunlarına ilişkin çalışma yürütüyorlar. Tabii ki bu çalışmaların yürütülmesinde üyelerimizin desteğini de göz ardı edemeyiz. Bir kez de sizin aracılığınız ile üyelerimize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz.

OHSAD Akademi kurma düşünceniz var. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
Sektörümüz sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör. Dolayısıyla hem mevcut çalışanların gelişmeleri takip edebilmesi hem de daha fazla kalifiye eleman yetişmesi için eğitim çalışmaları düzenlemeyi istedik. Amacımız; Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Meslekleri konularında özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimlerin, OHSAD Akademi tarafından Üniversite, Meslek Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve Sektör Uzmanları ile işbirlikleri içerisinde ücretli ve ücretsiz olarak hayata geçirerek, sektörün ve profesyonellerin gelişiminde sorumluluk almak ve katkı sağlamak. Bu girişimimizin sektörümüz için faydalı olacağına inanıyoruz.