Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı Fiyat Tarifeleri Talebi Hakkında Önemli Duyuru

Sağlık Bakanlığı Fiyat Tarifeleri Talebi Hakkında Önemli Duyuru

Sayın üyelerimizin dikkatine;

Sağlık Bakanlığımızın 23642684/010.99 sayı ve 27.02.2017 tarihli yazısı ile ilgili OHSAD Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, üyelerimizin bazılarına bu yazıların yeni geldiği, bazılarına ise henüz ulaşmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu listelerin hazırlanması için bu sürenin kesinlikle yetmeyeceği ve üyelerimizin mağdur olabileceği görülmüştür. Sağlık bakanlığı yazısının amir hükümde olduğu, gecikme ya da bildirimlerin zamanında yerine getirilmemesi halinde üyelerimizin uyarı veya para cezası alabilecekleri görüşündeyiz. Buna istinaden, özel hastalar için uygulanan cari fiyatların hekimlik ücreti dışındaki kısmının sabit olabilmesi sebebiyle, listelerin özenle hazırlanarak verilmesi; hekimlik ücretleriyle ilgili kısmının, baz almak zorunda olduğumuz tabip odası asgari fiyatları veya çarpanı ile TİG’e göre verilebileceği, bunun da her vakaya ve hekime göre değişebileceği, bu sebeple OHSAD Yönetim Kurulunda hekimlik fiyatlarının sağlıklı olarak verilmesinin mümkün olamayabileceği kanaati oluşmuştur.

Üyelerimizin hekimlik fiyatlandırması konusunda bunu dikkate alarak listeleri oluşturmasını tavsiye ederiz.
17 Mart 2017 Cuma gününe kadar ek süre ile ilgili talebimizin Derneğimiz tarafından Sağlık Bakanlığımıza iletildiğini üyelerimize önemle duyururuz.