Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerDuyurularSağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Covid-19 PCR Testi Hakkında...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Covid-19 PCR Testi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19  PCR Testi hakkında duyuru 14 Ağustos 2020 tarihinde yayımlandı.

Covid-19 PCR Testi Üstyazi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 95966346-449/ E.851 –  14/08/2020
Konu: Covid-19 (SARS-CoV-2)
PCR Testi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08/08/2020 tarih ve 95966346-440.99-E.838 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüzün ilgide kayıtlı yazısı ile yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında ve/veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Covid-19 tanısı için yapılacak Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testinin Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlükleri ivedilikle kendilerine bağlı tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ait mevcut PCR cihaz envanteri bilgilerini ve laboratuvar günlük test kapasitelerini belirleyerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

Yurt dışı seyahati yapacak vatandaşlarımızın ve profesyonel sporcuların bu süreçte yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına ilgide kayıtlı yazımız kapsamında Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışabilecek Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda Covid-19 (SARSCoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi ile ilgili iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülmesinin sağlanması gerekmektedir. Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi için numune alma işlemleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eğitim almış tüm sağlık personeli tarafından yapılabilecektir.

Bu kapsamda Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi yapan Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmek koşulu ile anlaşma yaptıkları otellerde ve hava limanlarında gerekli yeterliliğe sahip numune alma noktaları kurabilecektir.

Ayrıca ilgide kayıtlı yazımız kapsamında Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisi süresince yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında ve/veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde en az BSL-2 düzeyinde fiziki şartlara sahip olmak ve Class II güvenlik kabini bulundurmak koşulu ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde de Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testinin çalışılması uygun görülmüştür.

Bütün numune alma ve test noktalarında Bakanlığımızca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup tahsilatlar kredi kartı, nakit veya EFT yolu ile yapılabilecektir. Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

Laboratuvar istemlerinin Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu sistemler kullanılmadan numune alma ve laboratuvar hizmeti verilmesi cezai müeyyide doğuracaktır. Yanlış ve/veya eksik yapılan kayıtlardan ilgili sağlık kuruluşu sorumlu olacaktır.

Yurt dışı seyahati yapacak vatandaşlarımıza ve profesyonel sporculara Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi yapmakla yetkili kamu ve özel kuruluşların listesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecek olup yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve ilinizde bulunan tüm sağlık kurum/kuruluşlarına gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Dağıtım:
Gereği:                                                Bilgi:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)    Sosyal Güvenlik Kurumu
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü