Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Alt Komisyon Temsilcilerimiz Belirlendi

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Alt Komisyon Temsilcilerimiz Belirlendi

Başbakanlık tarafından 7 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Turizmine Yönelik Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” amacıyla bir genelge yayınlanmış ve bu amaca yönelik olarak; ülkemize yurtdışından gelecek hastalar ile ülkemizde konaklayan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında alacakları sağlık hizmetleri ve güvenli bir şekilde transferlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler, sağlık turizmi tanıtım ve stratejisinin geliştirilmesi, hizmet kriterlerinin belirlenmesi, akreditasyonlara veri oluşturacak asgari hizmet sunum standartlarının tespiti, teşviklerin akreditasyon ile ilişkisinin kurulması, yabancı hastalar için uygulanacak fiyat listesinin oluşturulması ve yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konularında önerilerde bulunmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, 23 Mart 2015 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve bu toplantıda kurul çalışmalarının organize bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir ve bu komisyonlar için de Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşlarını temsilen Derneğimizden temsilci talep edilmiştir.

Sözkonusu komisyonlardan “Tanıtım, Pazarlama ve Fiyatlandırma Komisyonu”na Derneğimizi temsilen Dr. Ahmet Şah KOLAN ve Dr. Cengiz GÜL, “Mevzuat ve Akreditasyon Komisyonu”na da Bilal Yıldırım ve Dr. Tarkan Dizdar katılacaklardır.

Üyelerimizin her iki komisyonun çalışma alanlarına görüş ve önerilerini yazılı olarak Derneğimize iletmesi halinde sözkonusu görüş ve önerilerin ilgili komisyonlarda aktarılabilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir.

Saygılarımızla,

OHSAD Yönetim Kurulu

İletişim:
Ayşegül B. SUNA
Dernek Müdürü
Tel : (212) 247 07 00
e-posta : [email protected]