Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerDuyurularSağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek...

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ”Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” Yayımlandı.

Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler

Covid -19 Sağlık Turizmi Ek 1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14500235-403.99/
Konu: Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında
Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:17.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E546 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla Sağlık turizmi kapsamında Ülkemize hasta getirilmesi ertelenmişti. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince, uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkemize girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

(1) Uluslararası sağlık turizmi kapsamında;

a) 20.05.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki ülkelerden gelecek hastalar kabul edilecektir:
– Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

b) Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi branşları ile organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilecektir.

c) Kabul edilecek hastalar, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ)’ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacaktır. Ön onay için istenen bilgi ve belgeler USHAŞ tarafından yayımlanacaktır.

ç) Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilebilecek olup hasta ve refakatçilerin seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyon gibi konularda uymak zorunda oldukları kurallar iş bu yazı ekinde düzenlenmiştir.

d) Hasta ve refakatçileri aşağıda belirtilen kara yolu veya hava yolu noktalarından ülkemize giriş yapabilecektir:
1) Hava yoluyla; İstanbul Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı
2) Kara yoluyla; Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı

e) Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacaktır.

f) Hasta ve refakatçilerinin hastane yatış işlemleri, tedavi protokolü ve taburculuk işlemleri,
“Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması)” nde yer alan kurallara ve iş bu yazı ekindeki hususlara riayet edilerek yapılacaktır.

g) Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:
1) Bakanlıkça düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
2) Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olmalıdır.
3) Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşları yer almalıdır.
4) Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır.
5) Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılmalıdır.

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında Ülkemizde sağlık hizmeti almak isteyen hastaların iş ve işlemlerinin koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile mücadele süresince iş bu yazı ve 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ve ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:
EK 1- Uluslararası Sağlık Turizmi Hastaları
Ve Refakatçileriyle İlgili Alınacak Tedbirler

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) – Dışişleri Bakanlığı
USHAŞ

– İçişleri Bakanlığı
– Ticaret Bakanlığı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
– Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
– Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
– Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
– Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
– Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
– Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü