Pazartesi
Haziran, 24
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı Tele Sağlık Sistemi Hakkında Duyuru Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Tele Sağlık Sistemi Hakkında Duyuru Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ”Tele Sağlık Sistemi” hakkında duyuru 20 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 67323305 – 719-01 – e.128981     20/10/2020
Konu:  Tele Sağlık Sistemi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

COVID-19 pandemi süreci kapsamında bulaşın azaltılması ve riskli kişilerin halk sağlığını tehdit etmeden sağlık hizmetlerine ulaşması açısından Bakanlığımızca başlatılan çalışmalar doğrultusunda Tele Sağlık Sistemi olarak planlanan uzaktan görüntülü muayene hizmeti (https://dr.enabiz.gov.tr) uygulaması geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilinizde belirlenecek kamu hastanelerinin uzaktan görüntülü muayene hizmetine katılması, sistemi kullanabilmesi için ekte paylaşılan Tele Sağlık Entegrasyon Kılavuzu incelenerek teknik çalışmalar konusunda hazırlıkların tamamlanması ve randevu cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu hastanelerin uzaktan görüntülü muayene hizmetine katılması için gerekli olan çalışmaların ivedilikle tamamlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Şuayip BİRİNCİ
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)