Sağlık Bakanlığı ve Özel Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

0
25
Özel Hastaneler Derneği

Değerli Üyelerimiz;
OHSAD Yönetim Kurulu, Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu ve özel sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla 29.12.2013 Pazar günü, İstanbul Divan Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Zafer Çukurova, Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Özel Sağlık Kuruluşları Ruhsatlandırma Daire Başkanı Sayın Mustafa Ferat, Mevzuat Daire Başkanı Sayın Süleyman Kapan, Doç. Dr. Ümit Kervan ve Hukuk Müşaviri Sayın Av. Sevil Serin’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda sektörün Özel Hastaneler Yönetmeliği, planlama ve ruhsatlar hakkında yaşadığı problemler katılımcılar tarafından dile getirilerek Sağlık Bakanlığı yetkililerine sunulmuştur.

Başta, Müsteşar Yardımcılarımız Sayın Zafer Çukurova, Sayın Hüseyin Çelik ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. İrfan Şencan olmak üzere, tüm Sağlık Bakanlığı bürokrat ve yetkililerine özel sağlık sektörünün sorunlarına gösterdikleri yakın ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

Bilgilerinize,

OHSAD