Sağlık Hizmet Sunucularının Faturalarının İncelenmesi ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Hizmet Sunucularının Faturalarının İncelenmesi ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar