Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerSağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Adli Sicil Kayıtları Hakkında Duyuru

Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Adli Sicil Kayıtları Hakkında Duyuru

SGK, GSS tarafından “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”ne ilişkin duyuru yayınlandı.


Bilindiği üzere 18.02.2016 tarihli duyuru ile yabancı uyruklu kişilerin adli sicil kaydına ilişkin Kurumca istenilen belgelerin temininin uzun sürebilecek olması göz önüne alınarak söz konusu belgelerin iletilmesi için 3 (üç) ay süre tanınmasının uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5510 sayılı Kanunun “İdarî yaptırımlar ve fesih” başlığını taşıyan 103 üncü maddesine 10/9/2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile eklenen fıkrada; 5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi şartı getirilmiş olduğundan ve 5237 sayılı Kanunun uygulama alanının ülkemiz sınırları ile belirlenmiş olması nedeniyle; yabancı uyruklu kişilerin (hekim, ortak, yönetici) Türkiye’de bulundukları döneme ilişkin adli sicil kaydı yeterli görülmüştür.

Buna göre, bundan böyle süre uzatımına gidilmeyeceğinden 18.02.2016 tarihli duyuru ile tanınan süre sonunda yöneticilerinin/ortaklarının adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları MEDULA’ da pasif hale getirilecek, hekimlerinin adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları ise ilgili hekimleri üzerinden hizmet bildiremeyeceklerdir.

Duyurunun aslı için: Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hakkında