Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaGenelSağlık Hizmetleri Deprem Hazırlık Rehberi Yayınlandı

Sağlık Hizmetleri Deprem Hazırlık Rehberi Yayınlandı

Dernek Yönetim Kurulumuzca ülkemizde yaşanacak depremlerde sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Deprem Komitesi kurulmuştur.

Komite tarafından, özel hastanelerin katılımı ile birçok konu başlığında toplantılar gerçekleştirmiş ve bu çalışmalar sonucunda Sağlık Hizmetleri Deprem Hazırlık Rehberi yayınlanmıştır. Bilim insanları tarafından çok kere dile getirilen olası İstanbul (Marmara) Depremi öncesi, söz konusu hazırlıkların yapılması, beklenen depremde hastanelerimizin ayakta kalması ve hizmetlerine devam edebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Yayınlanan bu rehberin sağlık kuruluşlarının deprem çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Özel sağlık kuruluşlarımız tarafından bu konu ilgili çalışmalar yapılırken desteğe ihtiyaç duyulması halinde OHSAD Deprem Komitesi her konuda destek vermeye hazırdır.

OHSAD Deprem Komitesi Üyeleri:
Dr. Uğur BARAN – OHSAD Genel Sekreteri
Kemal KAPLAN – Komite Başkanı – Acıbadem Sağlık Grubu
İlden KİBAR – Acıbadem Sağlık Grubu
Murat DEMİRER  – Anadolu Sağlık Merkezi
Murat SÜMER – Anadolu Sağlık Merkezi
Tülay ATAYILMAZ – Anadolu Sağlık Merkezi
Arzu KURUL – BHT Sağlık Grubu
İlker ŞENER – BHT Sağlık Grubu
Saadet KOCAGİL – Dünya Göz Sağlık Grubu
Emel KILIÇ – Medipol Sağlık Grubu
Hisham ALAHDAB – Memorial Sağlık Grubu
İsmail UÇAR – Memorial Sağlık Grubu
Sedat ŞİMŞEK – Memorial Sağlık Grubu
Enver BİLGİCİ – MLP Care Sağlık Grubu
Nihal ÜNLÜTÜRK – MLP Care Sağlık Grubu
Erdinç KADIOĞLU – VKV Sağlık Kuruluşları
Ayşegül B. SUNA – OHSAD

OHSAD Deprem Komitesi İletişim:
e-posta    : [email protected]
Tel           : (212) 247 07 00

Rehberi incelemek için: OHSAD Sağlık Hizmetleri Deprem Hazırlık RehberiSUNUŞ

Bilindiği üzere ülkemiz, yakın geçmişi de dâhil olmak üzere, büyük can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden olan yıkıcı depremlerin meydana geldiği bir bölgede bulunmaktadır. Ne yazık ki, deprem bir doğa olayıdır ve engellenemez. Ancak, toplum olarak bu gerçeğe hazırlıklı olmak, felaketin etkilerini en aza indirebilme potansiyelimizi artırır. Bu doğrultuda, depremle ilgili hazırlık çalışmalarının, şehir planlamasından bina kalitesine, eğitimden toplumun genel bilinç düzeyine kadar geniş bir perspektifle ele alınması gerekmektedir.

Deprem öncesi, sırası ve sonrası süreçlerle ilgili planlamalar yapılmalı ve toplum bu konuda eğitilmelidir. Bu çerçevede, tıbbi hizmetlerin devamlılığı için derneğimize üye özel sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm hastanelerimizin depreme hazır olması gerekmektedir. Başta hekim ve hemşireler olmak üzere sağlık personelimiz, ilaç ve medikal malzeme stokları, gıda ve hijyen koşulları ile teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması elzemdir.

Deprem çalışmaları kapsamında, özel ve kamu hastaneleri arasında ayrım yapmaksızın deprem planlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, sağlık hizmetlerini öncelikli alan yasal düzenlemelerin yapılması, araştırmaların gerçekleştirilmesi ve bu konuda işbirliği çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir. Özellikle kamu otoriteleriyle ortak çalışmalar, destek planlamaları ve programları oluşturulmalıdır.

OHSAD olarak, deprem çalışmalarına planlı ve hazırlıklı bir şekilde yaklaşmaktayız. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan Deprem Komitesi, tıbbi hizmetler, teknik altyapı ve eğitim ile bilinçlendirme konularında önemli tartışmalar yürüterek kararlar almaktadır. Alınan kararlarda binaların hizmete devam edeceği, yıkılmadığı veya ağır hasar almadığı ön koşulu gözetilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda, Sağlık Hizmetlerinde Deprem Hazırlık Rehberi’ni hazırlamış bulunmaktayız ve asgari ölçüde gerekliliklerin yerine getirilmesi için sizlerle paylaşıyoruz.

Sonuç olarak, deprem sonrasında sağlık hizmetlerinin ayakta kalması ve kendi kendini idame ettirebilmesi, tıbbi yardımların kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu hazırlıkları yapmak, yıkıcı felaketlerin etkilerini en aza indirgemeye yardımcı olabilir ve etkilenen bireylerin iyileşme süreçlerine destek olabilir. Aksi takdirde, hastanelerimizin dahi yardıma muhtaç bir duruma geleceği bir sürece doğru ilerlemek kaçınılmaz olacaktır.

Rehberin hazırlanmasında görev alan ve yoğun bir çalışma yürüten Komite Başkanımız Sayın Kemal Kaplan başta olmak üzere tüm komite üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, esirgemeden bizlerle paylaştılar ve bu çalışmaya aktardılar. Bizler, dernek olarak bu konuda öncülük yapmaya ve sağlık hizmetlerinde deprem hazırlığına liderlik etmeye kararlıyız. Amacımız, toplumumuzun sağlık hizmetlerine erişimini sürdürebilir kılmak ve deprem felaketlerinin yıkıcı etkilerini en aza indirgemektir.

Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Başkanı