Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerDuyurularTıp Merkezi Ruhsatlandırmaları Hakkında Duyuru Yayımlandı

Tıp Merkezi Ruhsatlandırmaları Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıp Merkezi Ruhsatlandırmaları hakkında 16 Mart 2022 tarihinde duyuru yayımlandı

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-64706799-449-513     16/03/2022
Konu: Tıp Merkezi Ruhsatlandırmaları

………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : a) 29.02.2020 tarihli, 113566458 barkodlu ve 289 sayılı yazımız.
b) 01.09.2021 tarihli, 146813326 barkodlu ve 2447 sayılı yazımız.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 01.10.2019 tarihinde yapılan değişikliğe yönelik uygulamanın anlatıldığı ilgi (a) yazımızın 3. maddesinin (d) bendinde; A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin yerinde tıp merkezine dönüşüm işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.

İlgi (b) yazıda ise Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı kapsamında Bakanlığımız uygulaması anlatılmıştır.

Söz konusu yazılar kapsamında Yapı Kullanım İzin Belgeli veya Yapı Kayıt Belgeli binalarda yapılan değerlendirmelerde, İl Sağlık Müdürlüklerince farklı uygulamalar yapıldığı Bakanlığımıza gelen yazılar ve kuruluşlar tarafından yapılan başvurular neticesinde tespit edilmiştir.

Bu nedenle bundan sonraki uygulamada; A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerine yerinde tıp merkezi ruhsatı düzenlenmeden önce değerlendirme yapılmak üzere aşağıdaki belgeler Bakanlığımıza gönderilecek ve yerinde tıp merkezine dönüşümün uygun olup olmadığı Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

“1- Sağlık kuruluşu mimarisi konusunda tecrübesi olan bir mimarında dahil olduğu Teknik İnceleme Ekibince müstakiliyetin tespit edildiği, binanın tüm katlarının kullanım amacını içeren Teknik Rapor,

2- Sağlık kuruluşu binasının dört cepheden çekilmiş fotoğrafları,

3- A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin ruhsata esas Bakanlığımız onaylı projesi/krokisi,

4- A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezi binasının İmar Barışı kapsamında alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi ve/veya Yapı Kullanım Belgesi,”

Bu belgelerin yanı sıra A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin ruhsata esas Bakanlığımız onaylı projesi/krokisinde bulunan alanlara ek yapılarak brüt alan artışına gidildiyse, eklenen alanların mutlaka Teknik Raporda belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Tıp Merkezi Ruhsatlandırma Çalışmaları 16 Mart 2022