Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru