Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaHaberlerSağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ”Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Düzenlemesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru”  19 Ağustos 2021 tarihinde yayımlandı.

Duyurunun pdf hali için : GSS-Hekim Onayı Ertelenmesine İlişkin Duyuru

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FATURALANDIRILMASINDA HEKİM ONAYI
DÜZENLEMESİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere Kurum internet ana sayfası www.sgk.gov.tr adresinde 16/04/2021
tarihindeki “Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru”da, sunulan sağlık hizmetlerinde hekim e-imza süreçlerine ilişkin MEDULA Hastane sisteminde devreye alınan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapılmış ve uygulamanın özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları için 01/07/2021 tarihinde, diğer sağlık hizmeti sunucularında 01/01/2022 tarihinde başlayacağı bildirilmişti.

Sağlık hizmeti sunucularının Kurumumuza iletmiş oldukları taleplerde belirtilen, çeşitli nedenlerden dolayı e-imza süreçlerinin aksadığı, dolayısıyla faturalandırma süreçlerinde zaman kısıtından dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirttikleri hususlara ilişkin tekrar değerlendirme yapılmış olup uygulamanın başlangıç tarihi özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları için 01/10/2021’e ertelenmiştir. 01/10/2021 tarihinden sonra tekrar erteleme gerçekleştirilmeyecek olup tüm sağlık hizmeti sunucularının uygulamaya ilişkin hazırlıklarını ve
altyapılarını mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarihe kadar tamamlaması gerekmektedir. (Diğer sağlık hizmeti sunucuları için uygulama başlangıç tarihi 01/01/2022’dir.)

Tüm ilgililere önemle duyurulur.