Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerSağlık Hukukunda E-Nabız ve Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi Paneli Gerçekleşti

Sağlık Hukukunda E-Nabız ve Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi Paneli Gerçekleşti

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen ‘Sağlık Hukukunda ‘e-nabız’ ve ‘Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi’ konulu panel, 2 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 14.00’da Çağlayan-İstanbul Adliyesi Seminer salonunda yapıldı.

Panel oturumunu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Gültezer Hatırnaz Erol yönetti.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu, ‘Sağlık Net/e-nabız mevzuatı, İlgili Davalar ve Sonuçları’ konulu bir sunum yaptı.

Sayın Eyüboğlu’nun ardından; İstanbul tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen, ‘E-Nabız’ Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu bir konuşma yaptı.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Temsilcisi Dr. Tarkan Dizdar, ‘Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Açısından E-Nabız Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ üzerinde durdu. Konuşmasında kişilerin özel yaşamının korunmasına ilişkin Anayasa ve yasa hükümlerini hatırlatan Dizdar, hasta mahremiyetine ilişkin örnekler sundu. Kişilerin kendilerine ait bilgilere hastanelerde ulaşabildiklerini hatırlatan Dizdar, kişisel verilerin istismarının önlenmesi ya da doğru kullanımı için tarafsız bir denetim kurumuna ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Hastanelerde bilgi akışının anlaşmalı kuruluşlar arasında gerçekleştiğini belirten Tarkan Dizdar, özel hastaneler olarak bilgi paylaşımına karşı olmadıklarını ancak verilerin mahremiyetine de saygı duymak gerektiğini sözlerine ekledi.

e-nabız paneli kişisel sağlık kaydı