Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaGenel"Sağlık Hukukunda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları" Paneli...

“Sağlık Hukukunda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları” Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Barosu Sağlık Hukuk Merkezince düzenlenen “Sağlık Hukukunda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları” konulu panel, 31 Ocak 2016 Pazar günü saat 13.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Kemal Özay, yapılan çalışmaların sağlık ortamının siyasal ortamla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu, 80’li yallara kadar dünyada sosyal devlet olgusu üzerinden üretilen bir sağlık hizmeti ile toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak, 80’li yıllardan sonra neo-liberal tercihler sonucu sağlık artık bir piyasa aracı olarak dönüştürülmeye başlandığını söyledi.

Türkiye’de bu sürecin 2002’de uygulamaya başlanan sağlıkta dönüşüm programı ile başladığını belirten Özay, bu sektörün parametrelerinin bir toplum sağlığı parametresinden çok farklı geliştiğini, bu nedenle de malpraktis vakalarının giderek çoğaldığını bildirdi.

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem, Merkez olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve bu panelde zorunlu mali sorumluluk sigortasının taraflarını bir araya getirmeye çalıştıklarını, ancak konunun bazı taraflarını bu panelde buluşturamadıklarını belirtti.

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Meral Tombuloğlu, sigortacılık ve tahkimle ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. 19.01.2016 tarihinde sigortacılık ve tahkim yönetmeliğinde yapılan değişikliğin avukatlar, hakemler ve bilirkişiler hakkında çok olumsuz düzenlemeleri içerdiğini belirten Tombuloğlu, bu değişiklikle vekâlet ücretlerinin kanuna aykırı olarak düzenlenmesi üzerine İstanbul Barosu’nun yürütmenin durdurulması istemli Danıştay’a iptal davası açıldığını bildirdi.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Başkanı Prof. Dr. Melih Bulut, derneğin sağlık siyaseti yaptığını, herkesin buna ihtiyacı bulunduğunu ve düşünceleri doğrultusunda ülkenin sağlık politikalarını etkilemeye çalıştıklarını belirtti. Bulut, “Ülkenin sağlık politikasında bir arıza hissediyorsak, birçok kurumla işbirliği yapmalıyız, en azından diyalog içinde olmalıyız. Biz dernek olarak bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği (TOTBİD)Temsilcisi Prof. Dr Ünal Kuzgun da Tıp dalları içinde kadın doğumla beraber hemen hemen en çok davalık olan bir meslek grubuna ortopedistler olduğunu ve son derece yaygın şikâyetlere maruz kaldıklarını söyledi. Böyle bir davayla karşı karşıya kalan bir hekimin bu davalar devam ederken (üç-beş yıl) aynı zamanda uygulamalarını da yapmak zorunda olduğunu kaydeden Kuzgun, “Böyle bir durumda çok stres altında kalan bir hekimin bir takım koruyucu mekanizmalara ihtiyacı var. Bu konuda batıyı örnek olarak aldığımızda da karşımıza mesleki sorumluluk sigortaları ön plana çıkmaktadır” dedi.

Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bilal Yıldırım, özel sağlık sektöründe hizmet vermekte olan hekimlerin yaşadıkları sorunlar ve bunların özel sağlık kuruluşları ve hastalarına etkileri hakkında bilgi verdi.

İlk oturumda sunum yapan konuşmacılar ve sunum konuları şöyle:

Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Sigorta Hukuk Türk Derneği Başkanı)
“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Mevzuatı”

Bilal Yıldırım (ÖHSAD-Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
“Özel Hastaneler Açısından Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Uygulamaları”

Dr. Kağan Asker (SASDER-Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
“Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Açısından Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Uygulamaları”

Panelin ikinci oturumunu Sağlık Hukuku Merkezi Genel sekreteri Av. Funda Işık Özcan yönetti. Bu oturumda sonum yapan konuşmacılar ve konuları da şöyle:

Dr. Hasan Oğan (Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu Kurucu Başkanı)
“Hekimler Açısından Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Uygulamaları”

Av. Ali Yaşar Özkan (Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi)
“Zorunlu mali Sorumluluk Sigortalarında Sigorta ve Tahkim Komisyonu Uygulamaları”

Ahmet Güneş (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı)
“Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarında S.G.B. Merkezi Uygulamaları”

Oturum sonlarında soru-cevap bölümü uygulandı. Panel sonunda ise Konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.

 

20160131SAGLIK10 20160131SAGLIK74 20160131SAGLIK111 20160131SAGLIK7