Sağlık Meslekleri Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

0
46
Özel Hastaneler Derneği

Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2014 tarihinde “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

OHSAD

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik