Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberlerSağlık-Net Online Sistemine Finansal Veri Gönderimi

Sağlık-Net Online Sistemine Finansal Veri Gönderimi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık-Net Online Sistemine Finansal Veri Gönderimi ile ilgili önemli duyuru yayımlandı.


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 31678769/700/470 18.09.2015
Konu: Sağlık-Net Online Sistemi
Finansal Verilerin Gönderimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla sağlık politikaları oluşturmak ve üretilen istatistiki veriler ile vatandaşların kendi sağlık kayıtlarını yönetebilmesi amacıyla, Bakanlığımızca e-Nabız sisteminin alt yapısı olan Sağlık.Net Online sistemi devreye alınmıştır. Sağlık.Net Online sistemi ile birlikte, sağlık hizmeti veren 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinin USVS 2.1 kapsamında yer alan verileri Sağlık.Net Online sistemine göndermeleri, Bakanlığımızın 2015/5 ve 2015/17 sayılı Genelgeleri ile istenmiştir. e-Nabız sisteminin alt yapısı olan Sağlık.Net Online sistemine ait veri modeli https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline adresinde güncel olarak sunulmaktadır.

Sağlık.Net Online veri paketleri arasında finansal verilerin yer aldığı, “(104) Fatura Bilgisi Kayıt paketinin tamamı ve (102) Hizmet/İlaç/Malzeme Bilgi paketi içerisinde yer alan hasta_tutarı, kurum_tutarı verilerinin” özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından gönderilmesi zorunlu değildir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:                                                                                                               Bilgi:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu                                                                  AHBS ve HBYS
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü                                                                Yazılım Firmaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
81 İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
81 İl Sağlık Müdürlüğü
81 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Yazının aslı