Sağlık Raporları Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri Yayınlandı

0
271

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ” Sağlık Raporları Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri ” 20 Ekim 2020 tarihinde yayımlandı.

 

20.10.2020 tarihli Makam Olur’u ve Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Sağlık Raporları Usül ve Esasları Hakkında Yönerge(Değişiklikler İşlenmiş) 20.10.2020

EK-12 Hakem Hastane Listesi İlk İtiraz Hastaneleri 20.10.2020

EK-13Bölge Hakem Hastane Listesi 20.10.2020

EK-1 İstirahat Rapor Formatı

EK-2 İlaç Kullanım Raporu

EK-3 Tıbbi Malzeme Raporu Formatı

EK-4 -Durum Bildirir Sağlık Kurul Rapor Formatı

EK-5 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Formatı

EK-6 Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu

EK-7 Sürücü Adayları ve Sürücüler için Sağlık Raporu Formatı

EK-8 Sürücü ve Sürücü Adaylarına İlişkin Kod Tablosu

EK-9 TSK, J.G.K, S.G.K Sağlık Raporları Sevk Kağıdı

EK-10 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Muayene fişi

EK-11 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurul Rapor Formatı