Pazar
Mayıs, 19
Ana SayfaHaberlerSağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımlandı

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımlandı

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi tarafından Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

Yönerge için: https://tig.saglik.gov.tr/TR,21340/saglik-raporlari-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge-yayinlanmistir.html

30.09.2019 tarihli Makam Olur’u

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Ekler 


 

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir.

Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe konulmuştur.

Bu süre içerisinde e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

Bu mevzuat ile sağlık raporlarında uyulacak kurallar ve itiraz süreçleri açıklanmış, rapor formatları belirlenmiştir.