Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerSağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 04.09.2019 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği hakkında önemli duyuru yayımlandı.

Duyuru için: SUT Değişikliği Hakkında Önemli Duyuru


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

11.09.2019

SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

04.09.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan “Sternum Sabitleme Malzemeleri” başlığı ile EK-3/S “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan “Kosta ve/veya Sternum İçin Plak ve Vidalar” ile “Sternum Sabitleme Malzemeleri” başlıkları altında yer alan SUT kodlarında değişiklikler yapılmıştır.

* EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan KV1124, KV1125, KV1126, KV4007 ve KV4008 SUT kodları kaldırılmış olup söz konusu SUT kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların, yeni açılan KV5000, KV5001, KV5002, KV5003, KV5004, KV5005, KV5006, KV5007 ve KV5008 SUT kodlarından hangi koda eşleştirme talebi olduğunu gösterir ve bu talebi destekleyici belgeler (eşleştirilmek istenilen SUT kodlarını gösterir excel ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb.) ile,

* EK-3/S “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan GHC1050, GHC1060, GHC1070, GHC1080, GHC1090, GHC1100, GHC1110, GHC1120 ve GHC1130 SUT kodları kaldırılmış olup söz konusu SUT kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların, yeni açılan GHC2000, GHC2001, GHC2002, GHC2003, GHC2004, GHC2005, GHC2006, GHC2007 ve GHC2008 SUT kodlarından hangi koda eşleştirme talebi olduğunu gösterir ve bu talebi destekleyici belgeler (eşleştirilmek istenilen SUT kodlarını gösterir excel ile ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb.) ile,

16.09.2019 günü mesai bitimine kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

Kaldırılan SUT kodlarında eşleştirmesi bulunan firmaların verilen süre içerisinde Kurumumuza başvurmaması durumunda bu SUT kodlarına yapılmış barkod eşleştirmeleri, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de söz konusu değişiklikleri içeren Madde 53 ile Madde 59’un ilgili bentlerinin yürürlük tarihi itibariyle MEDULA’da kapatılacaktır.