Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaHaberlersaglikaktuel.com - Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) toplantısı ATO’da düzenlendi -12 Ocak 2017

saglikaktuel.com – Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) toplantısı ATO’da düzenlendi -12 Ocak 2017

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran;

ATO’nun sağlık alanında hizmet veren çok sayıda üyesi bulunduğunu belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her yıl yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin hazırlanma sürecine dahil olmak istediklerini söyledi.

ATO Sağlık Özel İhtisas Komisyonu’nun düzenlediği “Sağlık Uygulama Tebliği ve Genel Sağlık Sigortası Stratejilerinin 2017 Yılı Öngörüleri” konulu toplantıda konuşan Baran, Ankara’da hizmet sunan özel sağlık hizmet sunucularının 40 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildirdi. Devletin sağlık hizmetlerine ilişkin belirlediği fiyat tarifelerinin tüm sağlık sektörü açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

“Maalesef bu denli hayatiyet içeren bu fiyatlar son 10 yıldır neredeyse hiç değişmedi. Enflasyon, eskalasyon, döviz ya da asgari ücret artışları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenek bedellerini etkilemedi. Hizmet sunucularının gayretleri, yatırımları karşılığını bulamadı. Elbette konu iktisadi bir konu ve kamu alanında alınan iktisadi tedbirlerden de etkilenecek. Ancak unutmamak gerekir ki, sağlık hizmeti de bir kamu hizmeti ve aksatmadan sürdürülmesi gerekiyor. Bunun için de hizmet veren kurum ve kuruluşları ayakta tutacak iyileştirmeleri yapmak gerekiyor.”

Özel sağlık işletmelerinin son 10 yıl içinde personeline ortalama yüzde 200 zam yaptığını, mal, cihaz ve hizmet alımlarında yüzde 100’den fazla artışlar ile karşı karşıya kaldığını anlatan Baran, “Bütün bu maliyet artışlarına karşın gelir kalemlerindeki fiyatları sabit bırakıldı hatta bazı kalemlerde geriye gitti. Sektördeki işletmeler 10 yıl önce hangi fiyata film çekiyor ya da ameliyat yapıyor ise bu gün aynı fiyata yapıyor. Bu konularla ilgili olarak, sağlık sektöründe hizmet veren üyelerimiz adına yardım ve hassasiyetinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı da konuşmasında,

Bakanımızın uygulamaları hayata geçirmeden sektörle mutlaka görüşün ve onları dinleyin talimatıyla hareket ettiklerini, sağlık sektöründe bütün paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. SUT fiyatlarında düzenleme yapılarak mutlaka güncellenmesi gerektiğini, özel sağlık hizmet sunucularının özellikli hizmetlerde lokomotif olduğunu belirti.

SUT değişikliklerinde kısa, orta ve uzun vadede neleri ön planda tutmak istediklerini paydaşlarla çalıştıklarını ifade ettiler.

SGK ‘nın yayınlamış olduğu yönetmelik sonrası belirlenen 10 katı sözleşme bedelini tıp merkezleri ve dal merkezlerinde 5 katına indirdiklerini,

Kamu hizmeti sunulması için kâr edilmesi gerektiğini belirten Bağlı, “Dünyada hekimlik ve hâkimlik meslekleri parayla yan yana gelmemeli ama sektörlerin hayatta kalmaları için en azından zarar etmemeleri gerekiyor” diye konuştu. Bağlı, Sağlık Uygulama Tebliği’nde güncelleme yapılması ve daha okunabilir hale gelmesi gerektiğini, 2017 yılında fiyatlar konusunda çalışma yapacaklarını belirtti, Sektörümüzle iletişimlerini güçlü tutmak istediklerini ifade ettiler.

SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç ise sağlığa ayrılan pay artmadığı sürece sorunların temelden çözülemeyeceğini söyledi.

SGK’nın vatandaşın sağlık hizmeti almasında büyük başarı kaydettiklerini, nitelikli sağlık hizmetlerini finanse eder hale geldik, ülkemizde bir sağlık planlamasının oturtulamadığını dile getirdi. Bütçenin yanı sıra vaka yönetiminin oluşturulması gerekiyor.

Sağlık hizmetlerinde belli kriz yönetimlerinin oluşturulması gerektiğini, örnek; kalp krizi yönetimi, inme vakaları merkezi, diyabet vakaları vb.

Tıbbı malzeme eşleşmelerinde aynı malzemenin iki farklı branş listesinde iki farklı sut kodu ve fiyatının olmasındaki anlamsızlığı ortadan kaldıracağız.

Volümün artmayacağı kaynaklar ile belli hizmetlerde SUT artışına gidilebilir, bu artışları ilave ücret alınmayacak hizmetler ve branşlarda sağlayabiliriz. Bunun için çalışma yapılabilir.