Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri” konulu duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 26325996/
Konu : Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS) Ayaktan Sağlık Hizmetleri

DAĞITIM YERLERİNE
Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin oluşturulması çalışmaları kapsamında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2013 yılında ISQua’ya kurumsal olarak üye olunmuş, Akabinde SAS Hastane Seti, SAS ADSH Seti, SAS Diyaliz Seti ve SAS Laboratuvar seti ile Değerlendirici Eğitim Programı hazırlanmış ve bu setlerin ISQua tarafından akreditasyonu gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ülkemiz uluslararası akreditasyon sistemine sahip olan ülkeler arasında yerini almıştır.

Ülkemizde ortaya konulan kalite ve akreditasyon çalışmalarının uluslararası platformlarda elde ettiği bu başarının devamı olarak sağlıkta akreditasyon çalışmaları kapsamındaki gelişmeler, paydaşlarımızdan gelen görüşler ve talepler doğrultusunda Daire Başkanlığımızca Sağlıkta Akreditasyon Setlerinin 5. si olan “SAS Ayaktan Sağlık Hizmetleri Seti’nin çalışmalarına başlanmıştır.

Hazırlanmış olan taslak SAS-Ayaktan Sağlık Hizmetleri Setine ilişkin paydaşlardan görüş ve önerilerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, taslak SAS-Ayaktan Sağlık Hizmetleri Setine yönelik varsa görüş ve önerilerinizin 26.07.2019 tarihi saat 17:00’a kadar elektronik olarak https://kks.saglik.gov.tr/sgo bağlantı adresi üzerinden iletilmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
SHGM Daire Başkanlıkları
TÜSEB (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü)
Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği
Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği- TUMSAD
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği – OHSAD
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türk Radyoloji Derneği-TRD