Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaHaberlerSağlıkta Kalite Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru yayımlandı.

Duyuru için: https://kalite.saglik.gov.tr/TR,58174/saglikta-kalite-degerlendirmeleri-hakkinda.html


Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Hakkında

Bakanlığımızca yürütülen sağlıkta kalite değerlendirmeleri, yeni dönemde ülke genelinde hizmet sunan kamu ve özel sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamına giren sağlık kuruluşları ve sorumlu oldukları SKS setleri şunlardır:

SKS Hastane Seti üzerinden değerlendirilecek sağlık kuruluşlarının 2019-2020 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri iki düzeyde gerçekleştirilecektir.

1-2018 yılında değerlendirilen sağlık kuruluşları 2018 yılı değerlendirmelerinde kısmen karşılanıyor ve karşılanmıyor olarak değerlendirilen standartların tamamı üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca bu kuruluşlar, Bakanlıkça hastaneler için belirlenen ve Ek-1’de yer alan ortak standartlardan da sorumlu olacaklardır.
2-2018 yılı sağlıkta kalite değerlendirme sürecinde herhangi bir sebeple değerlendirilmeyen tüm sağlık kuruluşları (2017 yılı sağlıkta kalite değerlendirmelerinde 95 ve üzeri puan alan ve 2018 yılı kapsamında değerlendirilmeyen sağlık kuruluşları dahil), standart setinin tamamı üzerinden değerlendirilecektir.

Sağlık kuruluşlarının değerlendirme gün sayısı, kuruluşun büyüklüğü ile değerlendirilecek olan standart sayısı göz önünde bulundurularak 1 ile 3 gün arasında olacak şekilde Bakanlıkça belirlenecektir.

Göstergelerin Değerlendirilmesi:

Değerlendirme sürecinde bölüm bazında değerlendirilecek olan göstergelerin, 2018 yılı değerlendirmesinde (tamamı karşılanmış değil ise) karşılanmayan ve kısmen karşılanan göstergelerden seçilmiş olması tercih edilir.

SKS Hastane seti “Bölüm Bazlı Göstergeler” bölümünün değerlendirilmesinde, bir SKS bölümünden en fazla 2 gösterge olacak şekilde değerlendirici tarafından belirlenen 10 gösterge değerlendirilecektir.

SKS Hastane seti “Klinik Göstergeler” bölümünde yer alan göstergelere ilişkin süreçler Bakanlığımızca Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında izlendiğinden sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

SKS ADSH, SKS Diyaliz, SKS 112 Sağlık Hizmetleri ve SKS Evde Sağlık Setleri üzerinden değerlendirilecek sağlık kuruluşları;

 

  • Bu bölümde SKS setlerinde yer alan tüm standartlar değerlendirilecektir.
  • SKS ADSH seti “Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, “Hizmet Kalite Göstergeleri” ve “Klinik Kalite Göstergeleri” başlıklarından 5’er tane olmak üzere değerlendirme ekibi tarafından belirlenen toplam 10 gösterge değerlendirilecektir.
  • SKS Diyaliz seti “Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, “Hizmet Kalite Göstergeleri” başlığından 3 ve “Klinik Kalite Göstergeleri” başlığından 7 adet olmak üzere değerlendirici tarafından belirlenen toplam 10 gösterge değerlendirilecektir.
  • SKS Evde Sağlık Seti “Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, değerlendirici tarafından belirlenen toplam 10 gösterge değerlendirilecektir.
  • SKS 112 Seti “Kalite Göstergeleri” bölümünün değerlendirilmesinde, değerlendirici tarafından belirlenen toplam 10 gösterge değerlendirilecektir.


Açıklamalar

  • Opsiyonel standart ya da opsiyonel göstergenin değerlendirilmesi kurumun talebi üzerine gerçekleştirilecektir.
  • Kurum, bu değerlendirme dönemi içinde toplamda en fazla iki opsiyonel standart ve iki göstergenin değerlendirilmesini talep edebilecektir.
  • Hastane kalite puanı 80 ve üzerinde olmak koşulu ile; hastane kalite puanına, karşılanan her bir opsiyonel standart için 0,5 puan, her bir opsiyonel gösterge için ise 0,25 puan eklenir.

 Ek-1:    Değerlendirme Kapsamında Bakanlıkça Belirlenen Ortak Standartlar 
Ek-2:    Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Kurallar

Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, süreçte yer alacak tüm sağlık kuruluşlarımıza başarılar dileriz.