Sayıştay Raporu Doğrultusunda Özel Hastanelerden İstenen Savunmalarla İlgili Hukuk Görüşü

Sayıştay Raporu Doğrultusunda Özel Hastanelerden İstenen Savunmalarla İlgili Hukuk Görüşü