Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerSelim Bağlı: Elbette Mevzu Finansmansa Gerisi Teferruattır

Selim Bağlı: Elbette Mevzu Finansmansa Gerisi Teferruattır

9. OHSAD Kurultayının açılışında konuşan SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı, Kamu otoritesinin Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı’nın konuşması:

Genel sağlık sigortası hizmeti sunumunda Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigortalılara hizmet eden ikinci en önemli faktör özel sağlık hizmeti sunucularıdır. Hem sigortalılara sağlık hizmeti sunuyor hem de 220 bine yakın nitelikli istihdama doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan bir sektör.

“Kamu otoritesi de bir konuda hemfikir: Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerekiyor”
Kamu otoritesi de bir konuda hemfikir: Sağlık Uygulama Tebliğinin işlem puanlarının güncellenmesi gerekiyor. Bunun yolu, yöntemi, oranı nasıl olacak, bu konuşulacak. Bu konuda en son gelinen noktada güzel gelişmelerin olduğunu zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Pazar günü kongreye geldiğinde ayrıntılı olarak izah edeceklerdir.

Sunumlarda Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliklerin özel sektörün de katkı sağlanması ile tek taraflı kamu otoritesinin bir düzenlemesi olmaktan çıkarılması konusuna değinildi. Herhalde Türkiye’de yönetişim dediğimiz hizmet sunanlar, hizmetten yararlananlar ve hizmete aracılık edenlerin düzenlemelerde söz konusu olduğu ender alanlardan biri Sağlık Uygulama Tebliğidir. Nihayetinde Sağlık Uygulama Tebliğinin son şekli sağlık hizmetleri fiyatlandırma kurulunda veriliyor. Orada benim bir, Sağlık Bakanlığının bir ve özel sektörün bir oyu var.

Dolayısıyla özel sektör zaten karar alma aşamasında belirleyici, söz sahibi. Ayriyeten bu yıl bir ilk uygulama yaptık. Tek taraflı sözleşme metinlerimiz vardı. Özel sağlık hizmet sunucularından hizmet alınmasına ilişkin sözleşmeyi önünüze koyuyorduk, imzalıyordunuz. Çok ciddi sıkıntılar olduğunda zeyilname ile düzeltme yoluna gidilirdi. Sayın Bakanımızın talimatı ile bu yıl önce sözleşme taslaklarının sizlerle üzerinden geçerek oluşturulması durumu var. Şuna kanaat getirdik, SGK tarihinde bir ilkti: Mutlak mutabakat. Üzerinde yüzde 100 uzlaşarak bir sözleşme metni ortaya çıkardık. Özellikle cezalarla ilgili çok haklı talepleriniz vardı. Kabul edilemez, çok ağır bazı düzenlemelerimiz vardı. Cezalar çok ağır olunca zaten tahsilat da yapamıyorduk. 1000 TL’lik bir kamu zararı olduğu yerde 112 Milyonluk bir cezai şart uyguladığımızda anında mahkemeden çok haklı bir şekilde tedbir kararı alınıyordu. Dolayısıyla hem kamu hem özel sektörü korumak anlamında bu tip güzel gelişmeler de olmuyor değil. Nihayetinde biraz önce de söylendiği gibi mevzu finansansa gerisi teferruat. Elbette öyle olacak. Çünkü burası en nihayetinde bir işletme. Ama şöyle özel bir işletme: Tüm dünyada kamu maliyesi teorisinin ortak bir tanımı vardır. Hem anayasa hukukunun hem kamu maliyesi teorisinin tartışmalı konularındandır. Bir hizmet niteliği gereği mi finansmanı itibari ile mi, kamu tarafından düzenlendiği için mi kamu hizmeti olur? Bu anayasa hukukunun, kamu maliyetinin en tartışmalı konularından biri… Çoğunluğun kabul ettiği bir husus vardır: Bir hizmetin kamu tarafından düzenlenmesi ve finanse edilmesi durumunda kimin tarafından yürütüldüğüne bakılmaksızın o hizmet kamu hizmetidir. Sağlık hizmeti kamu tarafından düzenlenen ve finanse edilen bir hizmet ise bu hizmet nerede sunulursa sunulsun bir kamu hizmetidir. Bu hizmeti sunan da tam anlamı ile devlet üniversiteleri de evet bir kamu ünitesi ama özel sektör de olsa artık oraya normal, ticari bir işletme gözü ile bakamayız. En kötü ihtimalle orası yarı kamusal bir ünitedir. Çünkü orada bir kamu hizmeti sunuluyor. Türkiye’nin önemli markalarından biri Genel Sağlık Sigortası…

Uluslararası toplantılara gittiğimizde herkesin kabul ettiği bir husus. Türkiye’nin gelir düzeyi ve kayıtlılık oranına baktığımızda belki Cumhuriyet tarihinin en önemli başarılarından biri olarak Genel Sağlık Sigortasını işaret edebiliriz. Yani kişi başına milli geliri 10 bin dolarlık bir ülkede vatandaşının yüzde 99’unu kapsama alacaksınız ve bunlara öyle bir paket uygulayacaksınız ki dünyanın çok az ülkesinde bu derinlikli bir sağlık paketi vardır. Geçen yıl burada özel sağlık sigortacılığını tartışmıştık. Sonuçta özel sağlık sigortacıları ile görüştüğümüzde sizde bu genel sağlık sigortası olduğu müddetçe Türkiye’de özel sağlık sigortacılığının çok fazla gelişme ihtimali yok. Dünyada bu kadar rahat ilaca erişimin olduğu, tedavinin de maliyetinin bu kadar düşük olduğu çok az ülke var. Bir zamanlar İskandinav ülkeleri örnek gösteriliyordu. İsveç’teki, Norveç’teki verilere baktığımız zaman nadir ilaçlar, kanser ilaçları konusunda neredeyse dünyada İngiltere ile mukayese etmiyoruz, Batı Avrupa ülkelerini geçtim. En iyi sosyal refah uygulama ülkelerinden olan İskandinav ülkelerinden daha iyi bir Genel Sağlık Sigortası sistemi var. Bu, SGK’nın, Sağlık Bakanlığının, Maliye Bakanlığının, özel sektörün, bir bütün olarak Türk milletinin bir başarısıdır. Bunu başaran önemli aktörlerden biri özel sağlık hizmeti sunucuları. Sağlıkta dönüşüm ve değişimin en önemli aktörlerinden biri… Mutlaka ayakta kalmaları ve mutlaka bu hizmeti daha iyi, nitelikli ve kaliteli sunmaları gerekiyor. Aksi takdirde benim sigortalım memnun olmayacak. Sigortalı memnun olmadığında bizim performansımız ve başarımız düşmüş olacaktır. Yani karşı taraflarda değiliz. Tamamen aynı hedefe yürüyen, aynı amaca giden bir ekip olarak görüyorum. Temel problemler var ama başat çelişki düzeyinde değil. Çözülemez alanlar değil. Bir kısım ileri düzenlemelerle, belki çok az kısmı da kanuni değişiklik gerektiren sorunlar var. Bunların en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum, görüyorum, şahit oluyorum. İnanıyorum burada gelecek yıl artık daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. Bir kere finansman probleminin kısa vadede çözüleceği hususunda güçlü bir umudum var.

Türkiye bir sosyal refah devleti olarak yoluna devam edecekse bu büyük Türk mucizesi olan Genel Sağlık Sigortasını yürüteceksek elbette burada aktörlere ihtiyaç olacak. Dünyadaki tüm kurumlar fonksiyonları ile ayakta durur. Genel Sağlık Sigortası kapsamında hizmet sunumu varsa, eğer bu fonksiyonu ifa ettiğinizi düşünüyorsanız bu kurumlar ayakta kalacaktır. Bunların yok olma imkan ve ihtimali yoktur. Dolayısıyla bunları ayakta tutacak bir çözüm bulunacaktır. İyi günler bizi bekliyor. Geçen yıla göre daha umutluyuz. Kamunun bu konudaki duyarlılığının en üst düzeye çıktığına bizzat Başkanımla birlikte şahidiz.