Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerSGK GSS Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Sözleşme Evrak Teslimi Konulu Duyuru

SGK GSS Genel Müdürlüğü Tarafından Yayınlanan Sözleşme Evrak Teslimi Konulu Duyuru

SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2016 tarihinde yayınlanan SGK Hizmet Satın Alma Sözleşmesi evrak teslim tarihlerinin ertelenmesi konulu duyuru metnine aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

Bilindiği üzere adli sicil kaydını gösterir belgelerin iletilme süresinin 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Yabancı uyruklu kişilerin adli sicil kaydını gösterir belgelere ilişkin olarak Kurumumuza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda;

Türkiye’de ikamet eden/ ikamet etmeyen gerek yöneticileri gerek ortakları ve gerekse hekimleri T.C. Vatandaşı olmayan özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan yabancı uyruklu kişilerin, uyruğunda bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yetkili makamlardan bizzat kendileri tarafından temin edeceği adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte Adalet Bakanlığı

Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alacağı adli sicil kaydını da Kurumumuza vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydını gösterir belgelerin 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar ibraz edilemeyeceği görüldüğünden bu süre 19.02.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar adli sicil kaydını gösterir belgeleri Kurumumuza iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucularının 20.02.2016 tarihinden itibaren MEDULA sistemleri pasif hale getirilecektir.

Adli sicil kaydını gösterir belgeler, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse senetlerini satın almak suretiyle ortak olan kişiler için istenmemektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.