SGK GSS Genel Müdürlüğüne İletilen “Yabancı Hekimlerin Adli Sicil Kayıtları” Konulu Yazı

0
35
sağlık uygulama teblig değişikliği

GSS Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme eki belgelerin teslim tarihlerinin 19.02.2016’ya ertelenmesine rağmen, yabancı hekimler için talep edilen adli sicil kayıtlarıyla ilgili yaşanan sıkıntıların devam etmesi üzerine Derneğimizce GSS Genel Müdürlüğüne iletilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

04.02.2016 tarih ve 2016.21 sayılı yazı