Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerSGK Hizmet Alım Sözleşmesini Yenileyecek SHS'lerin Dikkatine

SGK Hizmet Alım Sözleşmesini Yenileyecek SHS’lerin Dikkatine

SGK Başkanlığı’nca 28 Mart 2016 tarihinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Hizmet Satın Alım Sözleşmesi” ni imzalayacak olan özel hastanelerin aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 31.03.2016 tarihine kadar SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne (Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA) başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler:
* SHS adına sözleşme imzalamaya yetkili kişiye ait noterden düzenlenmiş vekaletin aslı
* SHS adına sözleşme imzalamaya yetkili kişinin nüfus cüzdanı
* SHS adına sözleşme imzalamaya yetkili kişinin imza beyanının aslı
* SHS adına düzenlenmiş kaşe
* 31.12.2016 tarihinde sözleşme imzalamış olan SHS ler için sözleşme eki belgelerde (adli sicil kayıtları, ruhsat, faaliyet izin belgesi v.b.) bir değişiklik yok ise belge talep edilmemektedir.
* Sözleşme imzalayacak SHS lerin SGK prim borcu v.b. yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
* Sözleşme ve taahhütname matbu olarak hazırlanmış olup GSS Genel Müdürlüğü’nden alınarak imzalanacaktır.
* İlk defa sözleşme imzalayacak SHS ler için SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Ek-1 de yer alan evrakların da bulunması gereklidir.

Özel hastaneler dışındaki diğer özel sağlık hizmet sunucularının ise başvuruları 01.04.2016 tarihinde başlayacak ve 15.04.2016 da sona erecektir.

Sektörümüze önemle duyurulur.