SGK Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

SGK Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı