Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerSGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

SGK tarafından 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” yayımlanmış olup, söz konusu sözleşme metnini imzalamak isteyen özel sağlık hizmeti sunucularının 02.01.2017-13.01.2017 tarihleri arasında sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Halen Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları için; sözleşme başvurusu sırasında Kuruma iletilmiş ve kabul edilmiş olan sözleşme eki EK-1’de (Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu) yer alan belgeler yeniden ibraz edilmeyecek olup bu belgelerin güncel olduğuna dair taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.

Duyurunun aslı için: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
EK : Sözleşme metni