Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaManşetSGK Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru

SGK Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine duyuru yayımlanmıştır.

Duyurusunun aslına ulaşmak için SGK 2020 Sözleşme Ücreti Hakkında Duyuru

———————————————————————————————

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE SÖZLEŞMELİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARININ DİKKATİNE


Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti
Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer
alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati
bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl
daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.” hükmüne göre Kurumumuzla
sözleşmeli olup 2020 yılında da halen hizmet alımına devam edilen özel sağlık hizmeti
sunucularının sözleşme ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerinin ödendiğine ilişkin dekontu
31/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal
güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri
gerekmekte olup bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen özel sağlık hizmeti
sunucularının MEDULA Sistemi, dekont teslim edilinceye kadar pasif hale getirilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.