Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerDuyurularSGK Sözleşmesine İlişkin Duyuru

SGK Sözleşmesine İlişkin Duyuru

SGK Tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Hakkında Duyuru Yayınladı

Duyuruya göre, sözleşme imzalamayacaklar için 7 Haziran gece 24.00 a kadar hasta alabilir. Bu tarihten sonra yeni hasta alamaz. 7 Haziran öncesi takip alınması şartı ile;

– Onkoloji ve Radyasyon onkoloji tedavileri,

15 iş günü ile sınırlı randevu olmak koşulu ile

– Girişimsel ve cerrahi işlemler (nakiller dahil)

– Yatarak tedaviler

tedavileri tamamlanıncaya kadar SGK ya fatura edilebilecek.

Sektörümüze önemle duyurulur.

………………………………………………………………………………………………………………

2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

DUYURU

Bilindiği üzere 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 27.05.2022 tarihinde yayımlanarak 01.06.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin uygulama konulmasıyla birlikte tereddüt yaşandığı anlaşılan aşağıdaki hususlara açıklık getirilmesine gerek görülmüştür.

Buna göre;

  1. Kurumumuzla sözleşmesi devam eden özel sağlık hizmeti sunucularından 2022 yılı sözleşmesini imzalamak üzere 07.06.2022 günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapmayanların sözleşmeleri 08.06.2022 günü itibarıyla sona erecektir.
  2. Sözleşme başvurusu yapmayan sağlık hizmeti sunucuları 07.06.2022 tarihi saat 23:59a kadar hasta kabulü yapabilecek olup tedavileri sonlanıncaya kadar sunulan sağlık hizmetleri kuruma fatura edilebilecektir. 08.06.2022 tarihi itibariyle yeni hasta kabulüne izin verilmeyecektir. Sağlık hizmet sunucularına 07.06.2022 tarihi ve öncesinde müracaat eden hastaların bu tarihten sonra devam edecek;

-Yatarak tedavileri,

– Planlanmış ve müracaat tarihinden 15 iş günü ile sınırlı olmak şartıyla ileri tarihe randevu verilmiş; ameliyat, girişimsel işlemler, doku organ nakli işlemleri,

 – 07.06.2022 tarih ve öncesinde düzenlenmiş tedavi protokolü doğrultusunda başlanacak veya devam eden onkolojik tedaviler (radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri) ile bu tedaviler kapsamında sunulan diğer sağlık hizmetleri, 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin 10.1 numaralı maddesinde yer alan, SHS sözleşmenin sona erdiği tarihten önce yatarak tedavisine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini tamamlamakla yükümlüdür hükmü gereğince tedavilerine tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.

 İlgililere önemle duyurulur.