Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaManşetSGK Tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (22.08.2022)" Güncellemesi...

SGK Tarafından Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (22.08.2022)” Güncellemesi Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos 2022 tarihinde Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (22.08.2022)” güncellemesi yayımlandı.

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  22.08.2022

MEDULA Sistemi’ne “l (küçük L) – Sut eki EK-4/E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ’nin 6.1 nolu maddesi kapsamında kullanılan ilaçlar” özel durumu eklenmiştir.

SUT EKİ (EK-4/E)”SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ”nin 6.1 numaralı maddesinde yer alan “Komplike intraabdominal enfeksiyon, piyelonefrit dahil komplike idrar yolu enfeksiyonu veya ventilatör ile ilişkili pnömoni dahil hastanede kazanılmış pnömoni tedavisinde; aminoglikozid (“ventilatör ile ilişkili pnömoni” tanılı hastalarda aranmaz) ve karbapenem ile 3 üncü kuşak diğer sefalosporinlere dirençli ve seftazidim pentahidrat ve avibaktam sodyum tedavisine duyarlı olduğu in-vitro olarak ispatlanmış hastalarda yalnızca enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen sağlık raporuna istinaden ikinci ve/veya üçüncü basamak yoğun bakım tedavilerinde kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır. Tedavisi bu şartlarda yoğun bakımda başlamış ve en az 72 saat anılan etkin madde ile tedavi edilen hastanın servise nakli uygun görüldüğü takdirde de seftazidim pentahidrat ve avibaktam sodyum tedavisi devam edebilir. Seftazidim pentahidrat ve avibaktam sodyum’un toplam 14 günden daha uzun süre kullanımı halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.” hükmüne uygun olan ilaç kullanımları için kullanılacaktır.

Medula Kullanım Kılavuzu – 22 Ağustos 2022