Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaE-BültenSGK'ya düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve E-Rapor hakkında duyuru

SGK’ya düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve E-Rapor hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “SGK’ya düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve E-Rapor hakkında duyuru” 13.01.2020 tarihinde yayımlandı.

Duyurunun aslına ulaşmak için,
SGK’ya düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve E-Rapor hakkında duyuru


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

13.01.2020

KURUMUMUZ İÇİN DÜZENLENECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI VE E-RAPOR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Kurumumuz sigortalıları ve hak sahipleri hakkında maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti, yetkili sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve kağıt ortamda ıslak imzalı olarak Kurumumuza gönderilen sağlık kurulu raporlarına göre yapılmaktadır.

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığımızca; Sağlık Kurulu Raporlarının ’’e-rapor’’ olarak temini için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulamasına entegrasyon yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu nedenle, söz konusu entegrasyon çerçevesinde, Kurumumuz adına düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulamasına aktarımı 13/02/2020 tarihi itibariyle başlatılacağından, HBYS ler de gerekli düzenlemelerin yapılması zorunludur.

Ayrıca raporlar e-sevk uygulaması devreye alınıncaya kadar elektronik ve fiziki olarak da gönderilmeye devam edilecektir.

Konu ile ilgili sorun yaşanmaması ve ilgililerin mağduriyetine meydan verilmemesini teminen Sağlık Hizmet Sunucuları (Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile Devlet Üniversite hastaneleri) tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve tüm önlemlerinin alınması hususu;

Önemle duyurulur.