SGK’ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretleri Usul ve Esasları

0
26
SGK Mevzuat

SGK tarafından SGK’ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında duyuru yayınlandı.
Duyurunun aslı için: SGK’ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ÖDENECEK BAŞVURU, AİDAT, İŞLEM VE SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” da belirlenen ücretlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 19/01/2017 tarihli ve 2017/29 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik nedeniyle Kurumumuza fazla ödenen başvuru ücretlerinin iadesi için, ödenti dekontun bir örneğinin de yer aldığı dilekçe ile;

(1) Sağlık hizmeti sunucuları, sözleşme işlemlerini gerçekleştirdiği il müdürlüklerine,
(2) İlaç firmaları Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığına,
Başvurması gerekmektedir.