Pazar
Mayıs, 19
Ana SayfaHaberlerSigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi

Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi

SGK tarafından yayınlanan duyuruya göre sigorta prim borçlarında erteleme yaptırmak istemeyen işverenler için e-Bildirge programlarında beyan programı hazırlandı. Prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin 2017/Ocak ayına ilişkin ödemelerini 27/02/2016 ve 28/02/2016 tarihleri içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

SİGORTA PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 72. madde uyarınca, özel sektör işverenlerimizin 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin sigorta prim borçlarının, asgari ücret desteğinin hesabında esas alınan gün sayısının 20,70 TL ile çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar sigorta priminin ödeme süresi, sırasıyla 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Erteleme işlemleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir başvuruya mahal bırakılmaksızın merkezden otomatik olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda 2016/Aralık ayına ait prim erteleme işlemleri de Genel Müdürlüğümüzce merkezden otomatik olarak yapılarak işverenlerimizin kapsama giren sigorta prim borçlarının ödeme süresi 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ancak Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden bazı işverenlerimizin 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin borçlarını prim ertelemesi yapılmaksızın ödemek istedikleri anlaşıldığından, e-Bildirge programlarında erteleme yapılmasını istemeyen işverenlerimize yönelik beyan programı hazırlanmıştır.

Bu bağlamda, e-Bildirge programlarında mevcut;
2017/01 Dönem borcumun 6770 S.K. ile 2017/10 dönemine ertelenmesini istemiyorum
2017/02 Dönem borcumun 6770 S.K. ile 2017/11 dönemine ertelenmesini istemiyorum
kutucuklarının işaretlenmesi halinde, seçili dönemdeki prim borçlarının tamamı erteleme işlemi yapılmaksızın cari dönem borcu olarak banka ekranına yansıtılacaktır. Diğer taraftan bahse konu ekran vasıtasıyla beyanda bulunan işverenlerimizin bu beyanlarını 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken yasal süreninin son günü saat 23:59’a kadar değiştirmeleri de mümkün olacaktır.

6770 sayılı Kanun uyarınca ertelenecek olan sigorta primleri, ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gereken yasal süre sona erdikten sonra Genel Müdürlüğümüzce çalıştırılan program vasıtasıyla tespit edilmektedir. Bu işlem sırasında tahsilat programlarının kapatılması gerektiğinden, 2017/Ocak ayına ait ertelenecek sigorta primleri 25/02/2017-26/02/2017 tarihleri arasında tespit edileceğinden 25/02/2017-26/02/2017 tarihleri (Cumartesi, Pazar günleri) arasında çalışmaların devam ettiği süre zarfında tahsilat işlemi yapılmayacaktır.

Dolayısıyla prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerimizin 2017/Ocak ayına ilişkin ödemelerini 27/02/2016 ve 28/02/2016 tarihleri içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 27/02/2016 ve 28/02/2016 tarihleri arasında yapılacak ödemeler sırasında (prim ertelemesinden yararlanmak istemediğini beyan eden işverenlerimiz hariç), banka ekranlarına ertelenmiş ve asgari ücret desteği düşülmüş olan borç tutarı yansıtılacağından, işverenlerimizin ekranda gösterilen borcun tamamını ödemeleri icap etmektedir.

Öte yandan, erteleme işlemleri sonrasında, hak kazanılan asgari ücret desteğinin yeteri kadar kısmı cari aya ilişkin ertelenmemiş sigorta prim borçlarına mahsup edilmekte, varsa kalan kısmı ise takip eden aylara ilişkin sigorta prim borçlarına mahsup edilmek üzere emanet hesaplara alınmaktadır. Bu kapsamda emanet hesaplara alınan asgari ücret destekleri ile ilgili olarak da bazı tereddütlerin yaşandığı anlaşıldığından, emanete alınan asgari ücret desteklerinin e-Bildirge programlarında mevcut “İşveren Borç Görüntüleme(Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)” ekranı vasıtasıyla , “Banka emanet” seçeneğinden görüntülenmesi sağlanmıştır.

Yine ertelenmiş olan prim borçlarının gerek özel bina inşaatı veya ihale konusu işyeri işverenlerimizce, gerekse devamlı nitelikteki işyeri işverenlerimizce vadesi gelmeden ödenmek istenilmesi halinde, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek olmaksızın bankalar veya kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, cari aya ilişkin prim borcunun ödenmesinin ardından sırasıyla 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin prim borçları ekrana yansıtılacaktır.

Duyurunun aslı için: Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi