Sosyal Güvenlik Kurulu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru

0
23
Kombine Ürünler İle İlgili Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca 3 Ocak 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi’ne ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

Sözkonusu duyuruda 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerektiği belirtilmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2018 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 2.029,50 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2018 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması gereklidir.

Duyuruya ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru Metni

Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru Eki