Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaGenelSosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Protokolü

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73 üncü maddesi ve 26.03.2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması Ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanan ve 01.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” yayımlandı.

Söz konusu sözleşme metnini imzalamak isteyen özel hastaneler tarafından 31.03.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri, diğer özel sağlık hizmeti sunucularının ise 01.04.2016 tarihinden itibaren 15.04.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar yine Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasında geçerli olan dönem için Kurumla sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucularından yeni dönem sözleşmesini imzalamak isteyenler tarafından sözleşme imzalamak üzere yetkilendirecekleri kişinin, imza sirküsü ve vekaletnamesi ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne başvurmasının sağlanması gerekmektedir. Bir önceki sözleşme başvurusu sırasında Kuruma iletilmiş ve kabul edilmiş olan sözleşme eki EK-1’de (Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu) yer alan belgeler yeniden ibraz edilmeyecek olup bu belgelerin güncel olduğuna dair ekte yer alan taahhütnamenin imzalanması yeterli olacaktır.

Duyurunun aslı için: Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Protokolü

Ekler